ข่าวล่าสุด

News And Announcements

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 2021-05-12 12:17:35

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อทรงมีพระราชเสาวนีย์ให้นำผ้าไหมยกดอกมาตัดเย็บเป็นชุดประจำชาติเพื่อให้ผืนผ้าอันเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยนี้สามารถประยุกต์ ใช้ในหลากหลายโอกาส

อ่านเพิ่มเติม
News And Announcements

จุดเฟื่องฟูสูงสุดของผ้าไหมยกดอก

วันที่ 2021-06-07 13:00:01

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ใน รัชกาลที่ ๙ ทรงมีพระราชเสาวนีย์ ให้นำผ้าไหมยกดอกมาตัดเย็บเป็นชุดประจำชาติ

อ่านเพิ่มเติม
News And Announcements

น้อมไหว้สา “ดารารัศมีรำฦก” ที่ร้านลำพูนไหมไทย

วันที่ 2021-06-07 13:03:07

ฟ้อนถวาย “เจ้าดารารัศมี พระราชชายาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕”

อ่านเพิ่มเติม
News And Announcements

ผ้าไหมยกดอกคืออะไร

วันที่ 2021-06-07 13:13:25

ผ้าไหมยกดอกลำพูนทออย่างไร และทำมาจากอะไร กระบวนการสร้างผ้ายกดอกขึ้นมาต้องใช้อะไรบ้าง

อ่านเพิ่มเติม
News And Announcements

ผ้าไหมยกดอกลำพูน : จากคุ้มเจ้าถึงชาวบ้าน

วันที่ 2021-06-07 13:16:33

งานศิลปะที่ชาวลำพูนมีความภูมิใจมากที่สุดก็คือ “การทอผ้าไหมยกดอก” ซึ่งเป็นผ้าไหมชนิดพิเศษที่ทำขึ้นจากใยของตัวไหม

อ่านเพิ่มเติม
News And Announcements

“สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ” ฉลองพระองค์ด้วยชุดผ้าไหมสวยงาม แต่น้อยคนที่จะรู้ว่า ฉลองพระองค์ชุดนี้มาจากที่ไหน

วันที่ 2021-06-07 13:22:20

ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชพิธีที่สำคัญ หลายคนคงได้เห็น “สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี” เสด็จร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในฉลองพระองค์ชุดไทยผ้าไหมที่สวยสดงดงาม ทรงพระสิริโฉมยิ่งนัก แต่น้อยคนที่จะรู้ว่าฉลองพระองค์ชุดไหมเหล่านี้มาจากที่ไหน

อ่านเพิ่มเติม
News And Announcements

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา ทรงเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและงานหัตกรรมชุมชนภาคเหนือ

วันที่ 2022-03-29 14:03:27

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและงานหัตกรรมชุมชนภาคเหนือ ณ หอประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

อ่านเพิ่มเติม
News And Announcements

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จฯ พระราชทานเหรียญรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด ผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”

วันที่ 2022-03-29 14:21:19

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จฯ พระราชทานเหรียญรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด ผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”พร้อมทอดพระเนตรนิทรรศการผ้าชนะการประกวด และ นิทรรศการเหรียญพระราชทานในงาน OTOP MIDYEAR 2021 CELEBRATE THAI CULTURE

อ่านเพิ่มเติม
News And Announcements

พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ผ้าและอนุรักษ์การทอผ้าไหมยกดอกลำพูน ที่ลำพูนไหมไทย

วันที่ 2022-03-29 14:35:18

คณะผู้บริหาร และทีมงานศูนย์เรียนรู้ผ้าและอนุรักษ์การทอผ้าไหมยกดอกลำพูน ต้องขอขอบพระคุณ หัวหน้าหน่วยงานราชการต่างๆของจังหวัดลำพูน ที่ได้ให้เกียรติมาร่วมงานในพืธีเปิดศูนย์เรียนรู้ฯ

อ่านเพิ่มเติม
News And Announcements

ลำพูนไหมไทยเชิญเที่ยวและร่วมกิจกรรมกับที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในจังหวัดลำพูน

วันที่ 2022-03-31 13:06:57

ลำพูนไหมไทยเชิญเที่ยว ศูนย์เรียนรู้และอนุรักษ์ผ้าไหม ณ ลำพูนไหมไทย สาขาในตัวเมืองลำพูน

อ่านเพิ่มเติม