ศูนย์เรียนรู้และอนุรักษ์การทอผ้าไหมลำพูน

ต้นสายการผลิตผ้าไหมยกดอกลำพูนมานานกว่า 60 ปี เริ่มต้นจากการเป็นผู้สืบสานงานหัตกรรมและลงมือทำเองจนเชี่ยวชาญ ขยายรากฐานการผลิตผ้าไหมยกดอกลำพูนด้วยกระบวนการแบบโบราณ ใช้เส้นไหมไทยแท้ 100% ด้วยฝีมือช่างทอชาวลำพูนทีดำรงชีพด้วยการทอผ้าไหมยกดอกลำพูนจากรุ่นสู่รุ่น

กระบวนการผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเรามุ่งมั่นพัฒนาทั้งในส่วนของวัตถุดิบที่นำมาทำ กระบวนการผลิต ลวดลายงานหัตถศิลป์บนผ้าไหม กระทั่งการส่งมอบผ้าทอให้กับทุกคน จนเป็นที่ยอมรับในฐานะผู้ผลิตผ้าไหมยกดอกลำพูน การันตีด้วยฐานลูกค้าที่ยังคงกลับมาสั่งทอและซื้อผ้าทอจากเราอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งกลุ่มลูกค้าใหม่ที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นในแต่ละปี

พร้อมทั้งการรับรองจากหลายหน่วยงานของประเทศไทยและตราสัญลักษณ์นกยูงพระราชทานที่ลูกค้าสามารถตรวจสอบได้

ทั้งนี้ เราจึงตั้ง และเปิดจองเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตผ้าไหมยกดอกลำพูนแบบครบวงจร เข้าร่วมกิจกรรม workshop ในราคา 89 บาท ด้วยกิจกรรม

1. พาชมโรงเลี้ยงหนอนไหม
2. ชมการสาวเส้นไหมจากรังไหม
3. ชมการเข้าหัวม้วนเพื่อเตรียมเส้นยืน
4. ชมกระบวนการทอผ้าไหมแบบกี่ประยุกต์และการทอผ้าไหมยกดอกแบบโบราณ
5. ชมการแปรรูปอาหาร เครื่องดื่มจากใบหม่อนสดและตัวหนอนไหม
6. ชมสวนหม่อนใบและหม่อนผลออแกนิค พร้อมถ่ายรูปจุดเช็คอิน
7. เข้าร่วมกิจกรรมทำผ้ามัดย้อมด้วยสีธรรมชาติจากผ้าเช็ดหน้าเป็นของที่ระลึก
สอบถามเพิ่มเติม