News And Announcements

จุดเฟื่องฟูสูงสุดของ ผ้าไหมยกดอก

วันที่ 2021-06-07 13:00:01

ผ้าไหมยกดอกลำพูน ถือเป็นจุดเฟื่องฟูสูงสุดเมื่อ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ใน รัชกาลที่ ๙ ทรงมีพระราชเสาวนีย์ ให้นำ ผ้าไหมยกดอก มาตัดเย็บเป็นชุดประจำชาติ เพื่อให้ผืนผ้าอันเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยนี้สามารถประยุกต์ ใช้ในหลากหลายโอกาสความงดงาม ที่ใช้ความประณีต ในการยก และข่มของเส้นไหม เพื่อถักทอให้เกิดลวดลายที่อ่อนช้อยนิ่มนวลไม่เหมือนภาคอื่นนั้น กลายเป็นความสวยความสง่างามที่ยากจะเอ่ยเมื่อปรากฏในชุดพระราชนิยม.

จุดนี้เองที่ทำให้ ผ้าไหมยกดอก ของจังหวัด ลำพูน กลายเป็นเอกลักษณ์ของไทยเป็นที่นิยมกันแพร่หลายทั่วโลกรู้จักและถูกกล่าวขานว่าสวยงามที่สุด.


                                                                                                                                                                                                                   

ข่าวล่าสุดอื่นๆ

News And Announcements

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อทรงมีพระราชเสาวนีย์ให้นำผ้าไหมยกดอกมาตัดเย็บเป็นชุดประจำชาติเพื่อให้ผืนผ้าอันเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยนี้สามารถประยุกต์ ใช้ในหลากหลายโอกาส

อ่านเพิ่มเติม
News And Announcements

จุดเฟื่องฟูสูงสุดของ ผ้าไหมยกดอก

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ใน รัชกาลที่ ๙ ทรงมีพระราชเสาวนีย์ ให้นำ ผ้าไหมยกดอก มาตัดเย็บเป็นชุดประจำชาติ

อ่านเพิ่มเติม
News And Announcements

น้อมไหว้สา “ดารารัศมีรำฦก” ที่ร้านลำพูนไหมไทย

ฟ้อนถวาย “เจ้าดารารัศมี พระราชชายาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕”

อ่านเพิ่มเติม